Teaser

Radovi u toku / Work in progress

Stranice se trenutno ažuriraju, vidimo se uskoro!

This site is under construction, see you soon!

SAYBER | BE CREATIVE 24-7

Sacira Sikirica 12
71000 Sarajevo, BA
T: +387 33 266 160
F: +387 33 266 161
E: info@sayber.com
W: www.sayber.com

Važno obavještenje za korisnike Sayber d.o.o. hosting usluga i CO.BA domena

Dana 22.04.2014. godine, kompanije Sayber d.o.o. i Leftor d.o.o. sklopili su ugovor o saradnji i udruživanju resursa u segmentu pružanja hosting usluga, registraciji i godišnjem održavanju CO.BA domena. Ovim ugovorom zaključeno je, uslijed brojnosti klijenata pojedinačnih ugovornih strana, da se saradnja nastavi pod zaštitinim znakom Leftor d.o.o. gdje će se također sve pravne i finansijske obaveze prema postojećim korisnicima realizirati sa pravnim subjektom Leftor d.o.o, što uključuje i transparentan nastavak usluga kao i sve pruzete obaveze Sayber d.o.o iz oblasti hostinga i registracije CO.BA domena. Također Leftor d.o.o. i Sayber d.o.o.o se obavezuju da će nastaviti savjesno pružati usluge korisnicima kao i raditi na daljnjem razvoju web hosting usluga.

Od 25.04.2014. sva podrška korisnicima kao i prijem novih narudžbi će se obavljati preko web stranice: www.leftor.com.

Neće doći do promjena u radu, svi korisnici će nastaviti dobivati kvalitetne usluge na koji su navikli, po cijenama koje su i ranije plaćali.

Svi stari i novi hosting korisnici se mogu obratiti za podršku, narudžbe ili kontakt na:

LEFTOR d.o.o.
Atik Mahala 9
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Web: www.leftor.com
E-mail: leftor@leftor.com

E-mail podrška: podrska@leftor.com
Telefon podrške: +387 35 364 035

Financije: +387 35 364 036
Fax: +387 35 364 039

Žiro račun 3383002261762114 kod UniCredit Bank